MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
공지   1:1 강사 게시판 이용안내 [9] ad*** 2008-07-08 05:17 [진행] 28732
18987   [赵欣 zhaoxin*] aiyayayayayyayayayayayayayayayayayayayayayayaaayayaya [2] ca****** 2020-01-20 10:39 [완료] 7
18986   [王春英 wangchunying*] 오늘 수업 못해요~ [1] Cm**** 2020-01-20 06:22 [진행] 9
18985   [赵欣 zhaoxin*] muhahahaha [4] ca****** 2020-01-17 10:45 [완료] 20
18984   [鄂日穎 eriying*] 造句子练习 _就是,没有必要 [1] ce***** 2020-01-17 08:37 [완료] 5
18983   [赵欣 zhaoxin*] 。 [1] ca****** 2020-01-16 16:49 [완료] 29
18982   [赵欣 zhaoxin*] 微微 [1] ca****** 2020-01-16 10:56 [완료] 36
18981   [赵欣 zhaoxin*] 哎呀呀呀呀 [2] ca****** 2020-01-16 10:48 [완료] 16
18980   [赵娟 zhaojuan*] 今天早上学习了 哈哈 [2] me****** 2020-01-15 12:56 [완료] 9
18979   [吕升晗 lvshenghan] 嗨 老师~ [2] ys****** 2020-01-13 23:19 [완료] 9
18978   [宋敏 songmin] 化妆品用语 [1] th******* 2020-01-12 16:31 [완료] 17
18977   [宋敏 songmin] 老师~帮我一下~ [1] th******* 2020-01-05 17:03 [완료] 9
18976   [鄂日穎 eriying*] 名言翻译 [1] ce***** 2020-01-03 16:48 [완료] 11
18975   [韩琳 hanlin*] 老师请你帮我改一下 [1] wn******* 2020-01-02 19:03 [완료] 12
18974   [王晓娟 wangxiaojuan*] 老师,你不要看下面的!请你帮我改一下 [1] wn******* 2020-01-02 19:01 [완료] 11
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶