MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18111   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师,你好 [1] lh*** 2018-05-09 16:22 [완료] 17
18110   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师,录音机又。。 [1] qn****** 2018-05-09 12:04 [완료] 7
18109   [白松 baisong] 请修改 [1] sh****** 2018-05-09 11:49 [완료] 6
18108   [李双萍 lishuangping] 修正版 [1] eg******* 2018-05-09 08:58 [완료] 10
18107   [常丽珍 changlizhen*] 老师好!请您帮我修改句子 [2] le****** 2018-05-09 01:16 [완료] 11
18106   [崔慧艳 cuihuiyan*] 老师 [1] ay******** 2018-05-08 12:41 [완료] 9
18105   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师。。 [1] qn****** 2018-05-08 11:43 [완료] 6
18104   [初蕴 chuyun] 发表准备 [2] wi****** 2018-05-07 23:08 [완료] 18
18103   [李双萍 lishuangping] 修改文章 [3] eg******* 2018-05-07 23:02 [완료] 20
18102   [刘亚 liuya] 问题 [1] lh*** 2018-05-05 01:21 [완료] 12
18101   [刘亚 liuya] 刘老师 [1] mi** 2018-05-04 23:07 [완료] 10
18100   [赵娟 zhaojuan*] 你好! [1] me****** 2018-05-04 14:18 [완료] 13
18099   [韩飞 hanfei*] 자기소개 [1] dy******* 2018-05-04 14:15 [완료] 13
18098   [赵欣 zhaoxin*] 作文2 [1] pe****** 2018-05-04 12:33 [완료] 6
18097   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师 [1] qn****** 2018-05-04 10:02 [완료] 138
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶