MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
19241   [白露 bailu] 作心三日 [2] ca******* 2020-11-26 17:50 [완료] 12
19240   [白露 bailu] 老师 下午好啊 [1] wh***** 2020-11-26 16:28 [완료] 10
19239   [袁艳君 yuanyanjun] 今天也很开心。 [1] ch**** 2020-11-26 07:17 [완료] 10
19238   [姜姗 jiangshan] 作业 [1] mn***** 2020-11-26 00:28 [완료] 9
19237   [王慧 wanghui] 歌的名字 [1] ye****** 2020-11-25 20:22 [완료] 6
19236   [柳筱荷 liuxiaohe*] 20201123 没好意思回复 [1] gk***** 2020-11-25 19:18 [완료] 12
19235   [王彩秀 wangcaixiu*] 谢谢~ 这是我说的录音~ [3] zu*** 2020-11-24 18:40 [완료] 30
19234   [柳筱荷 liuxiaohe*] 20201117 我做打工的理由 [1] gk***** 2020-11-24 16:56 [완료] 10
19233   [王慧 wanghui] 韩国的节日 [1] tj****** 2020-11-23 21:09 [완료] 10
19232   [王慧 wanghui] 自我介绍 [1] tj****** 2020-11-23 21:04 [완료] 12
19231   [白露 bailu] 老师你好 [2] wh***** 2020-11-23 12:09 [완료] 11
19230   [姜姗 jiangshan] 老师 [1] mn***** 2020-11-20 22:52 [완료] 13
19229   [白露 bailu] 老师好 请帮我确认~ [3] wh***** 2020-11-20 16:12 [완료] 16
19228   [柳筱荷 liuxiaohe*] 20201115 天天 [1] gk***** 2020-11-20 14:57 [완료] 36
19227   [柳筱荷 liuxiaohe*] 20201113 韩国棒球 [2] gk***** 2020-11-19 16:05 [완료] 8
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶