MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18351   [李双萍 lishuangping] 老师您好_01 [1] pi********* 2018-09-25 10:56 [완료] 19
18350   [赵娟 zhaojuan*] 我的蜥蜴突然消失了。 [1] me****** 2018-09-21 12:13 [완료] 7
18349   [张文锦 zhangwenjin*] 加油 [1] me*** 2018-09-20 21:27 [완료] 43
18348   [孙丽丽 sunlili] 对于《茉莉花开》讨论一下 [1] se** 2018-09-19 23:15 [완료] 6
18347   [赵娟 zhaojuan*] 每天洗扫房子。 [2] me****** 2018-09-18 14:39 [완료] 8
18346   [牟文琦 muwenqi] 看看 [1] ce***** 2018-09-14 22:05 [완료] 6
18345   [赵娟 zhaojuan*] 今天我很担心搬家. [1] me****** 2018-09-14 15:20 [완료] 6
18344   [赵荣 zhaorong] 老师。。 [1] qn****** 2018-09-14 15:18 [완료] 9
18343   [牟文琦 muwenqi] 请修改 [1] sh****** 2018-09-13 16:03 [완료] 8
18342   [赵娟 zhaojuan*] 我父母买了一个钢 [2] me****** 2018-09-13 13:35 [완료] 7
18341   [王丹莹 wangdanying] 小短文 [1] ee***** 2018-09-13 10:38 [완료] 9
18340   [赵荣 zhaorong] 老师。。 [1] qn****** 2018-09-13 10:06 [완료] 7
18339   [赵荣 zhaorong] 老师。。 [1] qn****** 2018-09-12 14:17 [완료] 10
18338   [王春英 wangchunying*] 老师~ [1] he****** 2018-09-12 10:06 [완료] 9
18337   [赵荣 zhaorong] 老师。。 [1] qn****** 2018-09-11 16:20 [완료] 8
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶