MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18247   [常烟琳 changyanlin*] 老师 [1] gy******* 2018-07-27 15:44 [완료] 7
18246   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师。 [1] qn****** 2018-07-26 16:10 [완료] 7
18245   [王春英 wangchunying*] 안녕하세요 선생님 [1] wl****** 2018-07-26 10:05 [완료] 64
18244   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师。。 [1] ma***** 2018-07-25 14:17 [완료] 14
18243   [闫晓平 yanxiaoping*] 老师好。 [2] cu******* 2018-07-25 11:12 [완료] 94
18242   [孙丽丽 sunlili] 关于“爱情银行”讨论一下 [1] se** 2018-07-24 21:55 [완료] 7
18241   [初蕴 chuyun] 7/24 [1] ca***** 2018-07-24 13:28 [완료] 12
18240   [初蕴 chuyun] 老师~~ [2] hr**** 2018-07-24 09:53 [완료] 62
18239   [闫晓平 yanxiaoping*] 老师 [1] me********* 2018-07-24 07:50 [완료] 10
18238   [韩飞 hanfei*] 老师~我问一下 [1] bb******* 2018-07-24 01:13 [완료] 13
18237   [付甜甜 futiantian*] 你好 [1] jj******* 2018-07-23 21:54 [완료] 36
18236   [常丽珍 changlizhen*] 平日下午四点开始的学生 [1] zx***** 2018-07-23 16:34 [완료] 6
18235   [初蕴 chuyun] 老师。。 [1] ca***** 2018-07-23 15:40 [완료] 10
18234   [牟文琦 muwenqi] 复习 [3] ce***** 2018-07-21 18:41 [완료] 14
18233   [李双萍 lishuangping] 请改写一下 [1] qo****** 2018-07-20 14:12 [완료] 5
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶