MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
17787   [刘亚 liuya] 안녕하세요 [2] mk*** 2017-12-07 18:28 [완료] 11
17786   [刘亚 liuya] 老师~ 我有一个提议 [1] dp******* 2017-12-07 16:27 [완료] 17
17785   [白松 baisong] 老师早上好。 [1] tp****** 2017-12-07 10:52 [완료] 49
17784   [韩飞 hanfei*] 第三个 [1] eo******* 2017-12-06 22:45 [완료] 11
17783   [赵娟 zhaojuan*] 수업시간에 같이 읽고 해석해보고싶어요 [1] si********** 2017-12-06 21:02 [완료] 5
17782   [李双萍 lishuangping] 妈妈是世界上最伟大的女人。 [1] vi******* 2017-12-06 19:00 [완료] 4
17781   [汤双双 tangshuangshuang*] 几个问题 [1] gu******** 2017-12-06 15:30 [완료] 13
17780   [孙丽丽 sunlili] 烈日灼心中的台词 讨论吧 [2] se** 2017-12-06 14:12 [완료] 6
17779   [赵荣 zhaorong] 最近工作太忙了 不好意思没上课 [1] my******* 2017-12-06 01:20 [완료] 5
17778   [韩飞 hanfei*] 第二个 [1] eo******* 2017-12-05 21:24 [완료] 8
17777   [汤双双 tangshuangshuang*] 不让雨淋倒你 [1] gu******** 2017-12-05 20:38 [완료] 6
17776   [赵荣 zhaorong] 문장 만들기 [1] ga**** 2017-12-05 19:43 [완료] 28
17775   [赵娟 zhaojuan*] 번역 도와주세요~ [1] si********** 2017-12-05 12:46 [완료] 7
17774   [赵娟 zhaojuan*] 老师 好! [1] so***** 2017-12-04 22:40 [완료] 9
17773   [韩飞 hanfei*] 你好 [1] eo******* 2017-12-04 22:22 [완료] 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶