MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
17877   [赵娟 zhaojuan*] 有问题 [1] pq****** 2018-01-12 20:39 [완료] 5
17876   [汤双双 tangshuangshuang*] 作文 2 [2] gu******** 2018-01-12 20:26 [완료] 20
17875   [牟文琦 muwenqi] 请教 [2] ce***** 2018-01-12 17:26 [완료] 34
17874   [赵娟 zhaojuan*] 我说的奶奶门 [1] me****** 2018-01-12 13:23 [완료] 13
17873   [初蕴 chuyun] 老师您好~'0' [2] yu****** 2018-01-11 18:31 [완료] 18
17872   [牟文琦 muwenqi] 茶道还是茶艺? [3] ce***** 2018-01-11 12:04 [완료] 18
17871   [牟文琦 muwenqi] 请教 [1] ce***** 2018-01-10 22:00 [완료] 10
17870   [汤双双 tangshuangshuang*] 作文 1 [6] gu******** 2018-01-10 16:37 [완료] 24
17869   [牟文琦 muwenqi] 我们见个面吧! [3] ce***** 2018-01-10 13:34 [완료] 12
17868   [刘汶萍 liuwenping*] 作文 [1] an******* 2018-01-10 03:53 [완료] 11
17867   [牟文琦 muwenqi] 请修改 [1] sh****** 2018-01-09 14:44 [완료] 10
17866   [赵娟 zhaojuan*] 升级 [1] fu*** 2018-01-09 07:22 [완료] 12
17865   [孙丽丽 sunlili] 杜拉拉升职记中的对话2:讨论一下^^ [1] se** 2018-01-08 14:19 [완료] 6
17864   [赵娟 zhaojuan*] 老师~~ [2] xi****** 2018-01-07 21:36 [완료] 16
17863   [初蕴 chuyun] 老师 我有一个问题 [2] yu****** 2018-01-06 21:57 [완료] 30
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶