MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18668   [吕升晗 lvshenghan] 好久没写的信❤ [1] ys****** 2019-04-01 23:57 [완료] 8
18667   [赵欣 zhaoxin*] 2019.04.02 [1] ki***** 2019-04-01 23:44 [완료] 7
18666   [周晓彤 zhouxiaotong] 花瀑布 [2] ce***** 2019-04-01 23:10 [완료] 8
18665   [赵娟 zhaojuan*] 你好!^^ [2] me****** 2019-04-01 19:03 [완료] 10
18664   [张志腾 zhangzhiteng] 您好~ [1] qn****** 2019-04-01 16:36 [완료] 8
18663   [李令娣 lilingdi*] 为了练习口语 自己回答了。 [2] al**** 2019-04-01 03:11 [완료] 11
18662   [赵欣 zhaoxin*] 2019.04.01 [1] ki***** 2019-03-29 18:08 [완료] 7
18661   [张志腾 zhangzhiteng] 应在和应该在一样的意思吗 [1] sa****** 2019-03-29 15:51 [완료] 11
18660   [宋敏 songmin] 老师!! [1] fa****** 2019-03-28 16:49 [완료] 10
18659   [赵欣 zhaoxin*] 2019.03.29 [1] ki***** 2019-03-28 11:55 [완료] 6
18658   [陈盼 chenpan] ping jia shang [1] li**** 2019-03-27 21:10 [완료] 11
18657   [付甜甜 futiantian*] 老师好认识呢很高兴 [2] ca******** 2019-03-27 18:11 [완료] 25
18656   [赵欣 zhaoxin*] 2019.03.28 [1] ki***** 2019-03-27 14:47 [완료] 9
18655   [常丽珍 changlizhen*] 老师好~ [1] zh**** 2019-03-27 13:52 [완료] 11
18654   [马晓涵 maxiaohan] 老师 [1] hk*** 2019-03-26 19:46 [완료] 8
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶