MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18536   [李双萍 lishuangping] 老师您好_tsc(2) [3] pi********* 2019-01-16 15:36 [완료] 28
18535   [初蕴 chuyun] LAOSHI QINGGAIYIXIA [1] hr**** 2019-01-16 10:03 [완료] 14
18534   [常烟琳 changyanlin*] 老师 [2] gu******** 2019-01-16 09:34 [완료] 7
18533   [柳小贝 liuxiaobei] 老师。 [1] qn****** 2019-01-15 10:24 [완료] 8
18532   [李双萍 lishuangping] 老师您好_tsc(1) [1] pi********* 2019-01-14 21:55 [완료] 11
18531   [柳小贝 liuxiaobei] 您好。 [1] qn****** 2019-01-14 16:08 [완료] 7
18530   [孙丽丽 sunlili] 《乡村婚礼》讨论一下 [1] se** 2019-01-14 15:06 [완료] 6
18529   [李双萍 lishuangping] 老师您好_cctv 2019/01/08 [3] pi********* 2019-01-13 21:48 [완료] 17
18528   [姜姗 jiangshan] 这个是今天的练习~ [1] je****** 2019-01-11 16:13 [완료] 10
18527   [姜姗 jiangshan] 老师好~ [1] je****** 2019-01-10 14:27 [완료] 11
18526   [吕文秀 lvwenxiu] 韩中对比(学校请假制度) [2] ce***** 2019-01-09 23:54 [완료] 11
18525   [常烟琳 changyanlin*] 你好 [1] a0******* 2019-01-09 18:03 [완료] 6
18524   [赵荣 zhaorong] 老师。 [1] qn****** 2019-01-09 16:37 [완료] 7
18523   [李双萍 lishuangping] 老师我写日记,可以的话帮我纠正一下 [3] al********** 2019-01-09 15:30 [완료] 12
18522   [赵荣 zhaorong] 老师。 [1] qn****** 2019-01-08 17:02 [완료] 7
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶