MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
17832   [李双萍 lishuangping] 스카이프 astree79@naver.com [1] as****** 2017-12-26 09:29 [완료] 13
17831   [韩琳 hanlin*] 선생님 감사해요~ [1] lo****** 2017-12-25 21:44 [완료] 4
17830   [汤双双 tangshuangshuang*] 圣诞节快乐! [1] gu******** 2017-12-25 18:13 [완료] 13
17829   [初蕴 chuyun] 老师!!!!! [1] fa****** 2017-12-24 21:03 [완료] 9
17828   [汤双双 tangshuangshuang*] 按时 vs. 准时 [1] gu******** 2017-12-22 16:54 [완료] 8
17827   [韩飞 hanfei*] 老师你好 [1] be******** 2017-12-22 07:45 [완료] 4
17826   [初蕴 chuyun] weixin [1] li**** 2017-12-21 15:11 [완료] 6
17825   [赵娟 zhaojuan*] 老师好~ [1] xi****** 2017-12-21 11:36 [완료] 8
17824   [刘亚 liuya] 老师我突然有面试 怎么办! [1] ve****** 2017-12-20 21:53 [완료] 11
17823   [董芹 dongqin] 老师您好 [1] sa***** 2017-12-20 21:02 [완료] 5
17822   [孙丽丽 sunlili] 《真爱》-讨论一下 [2] se** 2017-12-20 14:30 [완료] 13
17821   [赵荣 zhaorong] 资料2 [1] pm**** 2017-12-20 11:15 [완료] 5
17820   [赵荣 zhaorong] 上课资料 [1] pm**** 2017-12-20 11:14 [완료] 5
17819   [刘亚 liuya] 啊呀 老师昨天你上载的题目是自己要思考的 还是... [1] dp******* 2017-12-19 20:04 [완료] 7
17818   [牟文琦 muwenqi] 请修改 [1] sh****** 2017-12-19 14:58 [완료] 10
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶