MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18197   [闫晓平 yanxiaoping*] 我想知道。。。 [1] cu******* 2018-06-29 15:01 [완료] 59
18196   [张文锦 zhangwenjin*] 有个问题 [1] re*** 2018-06-29 10:44 [완료] 6
18195   [吕文秀 lvwenxiu] 老师 我的微信ID被切断了~ ㅠㅠ [1] wl******* 2018-06-29 07:22 [완료] 49
18194   [王春英 wangchunying*] 读 du [1] cj********** 2018-06-28 23:07 [완료] 30
18193   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师。 [1] qn****** 2018-06-26 15:23 [완료] 9
18192   [常烟琳 changyanlin*] o(* ̄︶ ̄*)o [1] ys****** 2018-06-26 10:20 [완료] 7
18191   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师。。 [2] qn****** 2018-06-25 14:54 [완료] 9
18190   [王春英 wangchunying*] 今天来上班吗? [1] cj********** 2018-06-23 20:50 [완료] 12
18189   [常烟琳 changyanlin*] 老师 [1] ys****** 2018-06-21 03:05 [완료] 9
18188   [王晓娟 wangxiaojuan*] 老师 [1] ay******** 2018-06-20 16:10 [완료] 301
18187   [白松 baisong] 请修改 [1] sh****** 2018-06-20 10:39 [완료] 5
18186   [汤双双 tangshuangshuang*] 老师。 [1] qn****** 2018-06-19 15:33 [완료] 8
18185   [赵彤 zhaotong*] 作文1.端午节 [1] pe****** 2018-06-18 14:46 [완료] 11
18184   老师加了skype [1] ys****** 2018-06-15 07:08 [완료] 10
18183   [刘亚 liuya] 今天上课的内容 [1] ba***** 2018-06-14 20:21 [완료] 8
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶