MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
17802   [韩飞 hanfei*] 老师您好,这是今天的资料 [1] pm**** 2017-12-13 12:22 [완료] 7
17801   [韩飞 hanfei*] 第七个 [1] eo******* 2017-12-12 22:17 [완료] 15
17800   [赵荣 zhaorong] 문장만들기2 [1] ga**** 2017-12-12 19:56 [완료] 13
17799   [韩飞 hanfei*] 老师你好 [1] be******** 2017-12-12 08:52 [완료] 8
17798   [牟文琦 muwenqi] 老师:) [3] ce***** 2017-12-11 23:18 [완료] 13
17797   [韩飞 hanfei*] 第六个 [1] eo******* 2017-12-11 22:10 [완료] 9
17796   [孙丽丽 sunlili] 烈日灼心的旁白再他讨论一下 [1] se** 2017-12-11 20:24 [완료] 6
17795   [李令娣 lilingdi*] 오늘 너무 죄송했어요~ [2] bl******** 2017-12-11 13:32 [완료] 9
17794   [赵娟 zhaojuan*] 老师好~~ [1] xi****** 2017-12-11 10:21 [완료] 12
17793   [韩飞 hanfei*] 第五个 [1] eo******* 2017-12-10 18:52 [완료] 9
17792   [初蕴 chuyun] 老师! [1] fa****** 2017-12-10 17:04 [완료] 6
17791   [汤双双 tangshuangshuang*] 又vs.再//或者 [1] gu******** 2017-12-10 09:46 [완료] 9
17790   [孙丽丽 sunlili] 烈日灼心-犯人指供的台词 [1] se** 2017-12-08 17:46 [완료] 8
17789   [韩飞 hanfei*] 第四个 [1] eo******* 2017-12-07 23:09 [완료] 12
17788   [赵娟 zhaojuan*] 中文日记 [1] cu******* 2017-12-07 21:04 [완료] 25
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶