MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18366   [李双萍 lishuangping] 老师您好_03 [1] pi********* 2018-10-07 22:03 [완료] 18
18365   [李双萍 lishuangping] 老师~ 我是知慧~ [1] ji******* 2018-10-04 22:35 [완료] 5
18364   [孙丽丽 sunlili] 《英雄郑成功》, 讨论一下 [1] se** 2018-10-04 14:39 [완료] 6
18363   [王春英 wangchunying*] 개인교재 보낼때 [1] zo*** 2018-10-04 14:31 [완료] 9
18362   [牟文琦 muwenqi] 下周星期一 上课时帮我看一下 [1] ce***** 2018-10-04 11:34 [완료] 5
18361   [孙丽丽 sunlili] 《人在囧途》讨论一下 [1] se** 2018-09-28 20:38 [완료] 5
18360   [李双萍 lishuangping] 老师您好_02 [1] pi********* 2018-09-28 19:46 [완료] 17
18359   [赵娟 zhaojuan*] 你好! [1] me****** 2018-09-28 17:26 [완료] 10
18358   [赵荣 zhaorong] 老师。 [1] qn****** 2018-09-28 13:53 [완료] 8
18357   [吕升晗 lvshenghan] 老师您好 [1] se********* 2018-09-27 22:25 [완료] 62
18356   [孙丽丽 sunlili] 好久不见!!突然想问这个句子~~ [1] ha******* 2018-09-27 18:06 [완료] 5
18355   [闫晓平 yanxiaoping*] 老师 [2] me********* 2018-09-27 14:59 [완료] 8
18354   [赵荣 zhaorong] 老师。。 [1] qn****** 2018-09-27 11:11 [완료] 9
18353   [宋敏 songmin] 陪 vs 跟 [1] ej*** 2018-09-27 08:19 [완료] 7
18352   [牟文琦 muwenqi] 自我介绍内容 [1] ce***** 2018-09-26 22:34 [완료] 8
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶