MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
18683   [周晓彤 zhouxiaotong] 报告大葱状态 [2] ce***** 2019-04-08 22:46 [완료] 13
18682   [周晓彤 zhouxiaotong] 太阳很足 [2] ce***** 2019-04-08 22:35 [완료] 11
18681   [刘亚 liuya] 你每天从哪里得到的句子 [1] se******* 2019-04-08 12:13 [완료] 39
18680   [张志腾 zhangzhiteng] 老师。 [1] qn****** 2019-04-08 11:24 [완료] 7
18679   [孙丽丽 sunlili] 《本命年》讨论一下 [2] se** 2019-04-08 00:28 [완료] 11
18678   [刘亚 liuya] 上课的时候出现的句子 [1] se******* 2019-04-04 20:34 [완료] 22
18677   [张志腾 zhangzhiteng] 老师 [1] qn****** 2019-04-04 16:24 [완료] 12
18676   [赵欣 zhaoxin*] 2019.04.04 [1] ki***** 2019-04-03 22:54 [완료] 10
18675   [周晓彤 zhouxiaotong] 没用的东西怎么舍不得扔掉呢? [2] ce***** 2019-04-03 22:53 [완료] 14
18674   [赵欣 zhaoxin*] 二维码 [1] ki***** 2019-04-03 22:36 [완료] 8
18673   [张志腾 zhangzhiteng] 老师。 [1] qn****** 2019-04-03 15:01 [완료] 6
18672   [张志腾 zhangzhiteng] 老师。 [1] qn****** 2019-04-02 11:39 [완료] 9
18671   [宋敏 songmin] 老师, 您好! [4] da****** 2019-04-02 11:12 [완료] 25
18670   [王春英 wangchunying*] 星期五的录音 [2] pq****** 2019-04-02 09:15 [완료] 8
18669   [刘亚 liuya] 把休息当作是充实自己的机会了 [1] se******* 2019-04-02 08:14 [완료] 33
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶