MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
공지   1:1 강사 게시판 이용안내 [16] ad*** 2008-07-08 05:17 [진행] 42529
19735   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师 我很期待下周三^^ [1] fa********* 2023-05-26 13:36 [완료] 12
19734   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师~我真讨厌八卦 嘻嘻 [2] fa********* 2023-05-24 17:48 [완료] 20
19733   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师^^真不好意思~今天修正2篇可以吗 [1] fa********* 2023-05-22 14:31 [완료] 18
19732   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师 躺平的生活方很舒服,但是没有进步吧^^ [2] fa********* 2023-05-19 15:36 [완료] 9
19731   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师 祝书闲鱼交易顺利~ [2] fa********* 2023-05-17 14:59 [완료] 10
19730   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师的恩惠像天一样~♪♬ [2] fa********* 2023-05-15 20:25 [완료] 12
19729   [韩琳 hanlin*] 23.05.12 [1] he***** 2023-05-13 10:01 [완료] 8
19728   [王彩秀 wangcaixiu*] 祝老师今天也要过得开心~ [2] fa********* 2023-05-12 13:37 [완료] 11
19727   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师 请帮忙~ [2] fa********* 2023-05-11 10:22 [완료] 14
19726   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师~请修正^^ [2] fa********* 2023-05-08 19:04 [완료] 13
19725   [王彩秀 wangcaixiu*] 关于上课课程 [1] hy******* 2023-05-04 14:06 [완료] 13
19724   [王彩秀 wangcaixiu*] 老师 今天上课进行了20分钟但是可以帮我提供纠... [2] fa********* 2023-05-03 13:33 [완료] 20
19723   [李双萍 lishuangping] 工作 [1] pi********* 2023-05-02 22:59 [완료] 7
19722   [李双萍 lishuangping] 设计 [3] pi********* 2023-04-26 20:27 [완료] 13
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶