MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 
 


수업후기를 작성하시면 500포인트를 적립해 드립니다. 무성의한 수업후기는 포인트적립이 되지 않습니다 ㅠ.ㅠ

전체 | 기초 | 초급 | 초중급 | 중급 | 비즈니스 | 블로그
               고급코스 | 어순교정 | 관용어 | IT증국어 | 면접중국어 | HSK구어(고급) | CCTV | t성어
 
 
24
Jun 2018
 
 
明洞是中国游客最多的地方.
 
  Time 06/19 13:26 ID xo**** TUTOR 常烟琳 changyanlin*
 
谢谢~老师~!!!
 
  Time 06/19 13:13 ID xi***** TUTOR 韩飞 hanfei*
 
谢谢~老师~!!!
 
  Time 06/19 13:13 ID xi***** TUTOR 韩飞 hanfei*
 
즐거웠어요~~
 
  Time 06/19 10:59 ID jd*** TUTOR 赵彤 zhaotong*
 
즐거운 수업이었습니다
 
  Time 06/19 10:53 ID dl**** TUTOR 赵欣 zhaoxin*
 
윽 놓쳤네요 ㅠㅠ
 
  Time 06/19 10:27 ID ci********* TUTOR 董芹 dongqin
 
좀 쉬다가 수업해서 많이 까먹었지만 선생님과 천천히 하니 생각도 나고 좋네요 ^^ 열심히 해야겠어요
 
  Time 06/19 09:33 ID ec******* TUTOR 王春英 wangchunying*
 
오랫만에 수업하니 다 잊었어요 ㅠ
선생님도 낯설고
 
  Time 06/19 09:01 ID eu******** TUTOR 王丹莹 wangdanying
 
有意思的时间!谢啦!
 
  Time 06/19 07:18 ID ru******** TUTOR 赵欣 zhaoxin*
 
祝你端午节愉快
 
  Time 06/15 23:12 ID la******* TUTOR 周晓彤 zhouxiaotong
 
ㅇ주말에 복습~!!
 
  Time 06/15 21:32 ID ju******** TUTOR 陈盼 chenpan
 
감사합니다 ㅎ
 
  Time 06/15 21:24 ID fa****** TUTOR 王春英 wangchunying*
 
수업감사하영
 
  Time 06/15 21:21 ID db****** TUTOR 李双萍 lishuangping
 
요즘 샘이 말할때 내용은 이해 하는데
역시 말하는것은 쉽지가 않다
 
  Time 06/15 19:45 ID Cm**** TUTOR 王春英 wangchunying*
 
每次早上课对我很辛勤。加油↖(^ω^)↗
 
  Time 06/15 18:32 ID hm***** TUTOR 赵娟 zhaojuan*
 
今天的课也很开心啦!下周二见!
 
  Time 06/15 17:39 ID dl**** TUTOR 赵欣 zhaoxin*
 
因为空气问题已经成为了社会问题。
 
  Time 06/15 16:59 ID xo**** TUTOR 汤双双 tangshuangshuang*
 
주말과 단오절 잘보내세요~~다다음주 만나용~^^
 
  Time 06/15 15:54 ID mi****** TUTOR 王春英 wangchunying*
 
工作的妈妈更辛苦 你这周辛苦了 好好儿休息:)
 
  Time 06/15 14:43 ID my****** TUTOR 王晓娟 wangxiaojuan*
 
谢谢老师!
 
  Time 06/15 14:26 ID sh******* TUTOR 韩飞 hanfei*
 
 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶