MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 


제  목 : Re:수업관련 문의
작성자 : chcn7 작성일 : 2018/10/12 조회수 : 3

안녕하세요! 회원님

연기처리해드렸습니다. ^^

감사합니다


------------------------원본글입니다.-----------------------------------
내일(금요일) 수업 할수 없으니 연기 해주세요^^ 

 
번호 제목 아이디 날짜 조회수
41808 수업관련 문의 mi******* 2018-10-19 07:55 9
41807 수업관련 문의  ys****** 2018-10-19 00:05 7
41806 변경요청 mi******* 2018-10-18 19:10 9
    Re:변경요청 chcn7 2018-10-19 07:18 6
41805     Re:변경요청 ch*** 2018-10-19 07:18 6
변경요청 minji7516 2018-10-18 19:10 9
41804 수업관련 문의 ok****** 2018-10-18 10:44 13
    Re:수업관련 문의 채널씨엔 2018-10-18 18:09 6
41803     Re:수업관련 문의 ad*** 2018-10-18 18:09 6
수업관련 문의 oknamwoo 2018-10-18 10:44 13
41802 변경요청  ki***** 2018-10-18 04:30 3
    Re:변경요청   chcn7 2018-10-18 06:12 1
41801     Re:변경요청  ch*** 2018-10-18 06:12 1
변경요청   kimiky3 2018-10-18 04:30 3
41800 수업관련 문의  te***** 2018-10-16 08:10 9
    Re:수업관련 문의   chcn7 2018-10-16 11:18 2
41799     Re:수업관련 문의  ch*** 2018-10-16 11:18 2
수업관련 문의   techddd 2018-10-16 08:10 9
41798 수업관련 문의  ki*** 2018-10-15 23:38 3
    Re:수업관련 문의   chcn7 2018-10-16 07:19 3
41797     Re:수업관련 문의  ch*** 2018-10-16 07:19 3
수업관련 문의   kitty 2018-10-15 23:38 3
41796 연기신청  py***** 2018-10-15 22:55 3
    Re:연기신청   chcn7 2018-10-16 07:22 2
41795     Re:연기신청  ch*** 2018-10-16 07:22 2
연기신청   pyk9716 2018-10-15 22:55 3
41794 수업관련 문의  qh****** 2018-10-15 22:21 2
    Re:수업관련 문의   chcn7 2018-10-16 07:27 1
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶