MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 


제  목 : Re:수업관련 문의
작성자 : chcn7 작성일 : 2018/10/12 조회수 : 23

안녕하세요! 회원님

연기처리해드렸습니다. ^^

감사합니다


------------------------원본글입니다.-----------------------------------
내일(금요일) 수업 할수 없으니 연기 해주세요^^ 

 
번호 제목 아이디 날짜 조회수
42524 수업관련 문의    mi******* 2019-06-25 09:26 2
    Re:수업관련 문의     chcn7 2019-06-25 10:04 1
42523     Re:수업관련 문의    ch*** 2019-06-25 10:04 1
수업관련 문의     minji7516 2019-06-25 09:26 2
42522 기타 문의    ds** 2019-06-24 23:01 4
    Re:기타 문의     chcn7 2019-06-25 10:01 2
42521     Re:기타 문의    ch*** 2019-06-25 10:01 2
기타 문의     ds04 2019-06-24 23:01 4
42520 기타 문의    ba**** 2019-06-24 10:51 4
    Re:기타 문의     chcn7 2019-06-24 12:14 2
42519     Re:기타 문의    ch*** 2019-06-24 12:14 2
기타 문의     bamboo 2019-06-24 10:51 4
42518 수업관련 문의  me****** 2019-06-21 18:06 2
    Re:수업관련 문의   chcn7 2019-06-24 06:50 4
42517     Re:수업관련 문의  ch*** 2019-06-24 06:50 4
수업관련 문의   mean1124 2019-06-21 18:06 2
42516 수업관련 문의  ta***** 2019-06-20 06:28 2
    Re:수업관련 문의   chcn7 2019-06-20 06:35 1
42515     Re:수업관련 문의  ch*** 2019-06-20 06:35 1
수업관련 문의   tantra2 2019-06-20 06:28 2
42514 수업관련 문의  ta***** 2019-06-20 06:18 2
    Re:수업관련 문의   chcn7 2019-06-20 06:27 3
42513     Re:수업관련 문의  ch*** 2019-06-20 06:27 3
수업관련 문의   tantra2 2019-06-20 06:18 2
42512 수업관련 문의  so********* 2019-06-19 22:24 3
    Re:수업관련 문의   chcn7 2019-06-20 10:36 2
42511     Re:수업관련 문의  ch*** 2019-06-20 10:36 2
수업관련 문의   somshine115 2019-06-19 22:24 3
42510 수업관련 문의  is**** 2019-06-19 08:05 2
    Re:수업관련 문의   chcn7 2019-06-19 10:18 2
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶