MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

제  목 : 老师 今天不能上课
작성자 : jey2525 작성일 : 2018/10/09 조회수 : 158
不好意思。 忘了请假。 不要等她。
 


fu******** 好的~下次再见! (2018.10.09 18:21) 리플달기
이름  Geust      
코멘트
번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
공지   1:1 강사 게시판 이용안내 [9] ad*** 2008-07-08 05:17 [진행] 27745
18785   [鄂日穎 eriying*] 复习20190624  ce***** 2019-06-24 14:52 [진행] 2
18784   [张志腾 zhangzhiteng] 老师 [1] kh***** 2019-06-21 16:52 [진행] 10
18783   [张志腾 zhangzhiteng] 老师。 [1] qn****** 2019-06-20 13:36 [완료] 8
18782   [鄂日穎 eriying*] 复习20190619提问 [1] ce***** 2019-06-20 01:04 [완료] 9
18781   [鄂日穎 eriying*] 复习20190619听写 [1] ce***** 2019-06-20 00:59 [완료] 8
18780   [鄂日穎 eriying*] 复习20190619 [2] ce***** 2019-06-20 00:51 [완료] 35
18779   [鄂日穎 eriying*] 复习20190617 ce***** 2019-06-20 00:48 [완료] 12
18778   [赵欣 zhaoxin*] 宿舍的故事 [2] xi******* 2019-06-18 21:24 [완료] 10
18777   [张志腾 zhangzhiteng] 老师。。 [1] qn****** 2019-06-17 14:14 [완료] 7
18776   [李令娣 lilingdi*] 教材 [1] su***** 2019-06-14 17:25 [완료] 8
18775   [鄂日穎 eriying*] 复习20190614听写 [1] ce***** 2019-06-14 15:34 [완료] 15
18774   [鄂日穎 eriying*] 复习20190614 [1] ce***** 2019-06-14 15:29 [완료] 20
18773   [周晓彤 zhouxiaotong] laoshi^^ [2] cl****** 2019-06-14 14:36 [완료] 18
18772   [韩飞 hanfei*] 老师真对不起~ [1] su******* 2019-06-14 12:47 [완료] 5
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶