MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

제  목 : 老师 今天不能上课
작성자 : jey2525 작성일 : 2018/10/09 조회수 : 121
不好意思。 忘了请假。 不要等她。
 


fu******** 好的~下次再见! (2018.10.09 18:21) 리플달기
이름  Geust      
코멘트
번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
공지   1:1 강사 게시판 이용안내 [8] ad*** 2008-07-08 05:17 [진행] 27329
18580   [李令娣 lilingdi*] 作文 [1] ju******* 2019-02-18 20:34 [완료] 5
18579   [柳小贝 liuxiaobei] 老师。 [1] qn****** 2019-02-18 16:53 [완료] 6
18578   [李令娣 lilingdi*] 老师同意我吗?请看我的情况一下。 [3] al**** 2019-02-18 10:15 [완료] 13
18577   [张文锦 zhangwenjin*] 你的周末怎么样? [1] co******* 2019-02-17 21:33 [완료] 8
18576   [刘亚 liuya] 愿意和想法的意思一样吗? [1] se******* 2019-02-17 14:48 [완료] 8
18575   [柳小贝 liuxiaobei] 老师。 [1] qn****** 2019-02-14 13:38 [완료] 5
18574   [孙丽丽 sunlili] 作文 [1] da***** 2019-02-13 21:16 [완료] 7
18573   [韩琳 hanlin*] 对不起 [1] yu***** 2019-02-13 20:03 [완료] 15
18572   [孙丽丽 sunlili] 请,确认一下,2句话 [1] da***** 2019-02-12 18:18 [완료] 7
18571   [柳小贝 liuxiaobei] 老师。 [1] qn****** 2019-02-12 15:17 [완료] 5
18570   [李令娣 lilingdi*] 修改句子 [1] dr******** 2019-02-12 09:20 [완료] 13
18569   [张文锦 zhangwenjin*] 張老师好吗 ? [1] co******* 2019-02-12 00:41 [완료] 7
18568   [柳小贝 liuxiaobei] 老师。 [1] qn****** 2019-02-11 16:44 [완료] 5
18567   [李令娣 lilingdi*] 老师, 吃午饭了吗?请改一下。 [2] al**** 2019-02-11 13:16 [완료] 12
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶