MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

제  목 : 小区的樱花树
작성자 : meihui81 작성일 : 2018/04/13 조회수 : 325

我们小区的樱花全开了 ♥
漂不漂亮?
 


ch*** 哇,美惠,你们那里的樱花树比我们这里的大!所以看起来更漂亮~\(^o^)/~不过这个樱花也是白色的吗? (2018.04.13 21:06) 리플달기
이름  Geust      
코멘트
번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
공지   1:1 강사 게시판 이용안내 [8] ad*** 2008-07-08 05:17 [진행] 27381
18627   [赵威 zhaowei] 赵老师~  th******* 2019-03-18 22:37 [진행] 1
18626   [周晓彤 zhouxiaotong] 我来炫耀一下我的笔记  ce***** 2019-03-18 22:35 [진행] 2
18625   [赵欣 zhaoxin*] 作文 - 2019.03.18 [1]  ki***** 2019-03-18 20:05 [진행] 3
18624   [常烟琳 changyanlin*] 自我介绍  so******* 2019-03-18 19:55 [진행] 3
18623   [常烟琳 changyanlin*] 自我介绍  so******* 2019-03-18 17:17 [진행] 7
18622   [赵娟 zhaojuan*] ^^ [1]  fu*** 2019-03-18 10:11 [완료] 6
18621   [赵欣 zhaoxin*] 2019.03.17 [1] ki***** 2019-03-18 02:03 [완료] 5
18620   [周晓彤 zhouxiaotong] 保存期限 [2] ce***** 2019-03-15 23:36 [진행] 9
18619   [周晓彤 zhouxiaotong] 今天的话题 [1] ce***** 2019-03-15 23:25 [진행] 6
18618   [刘亚 liuya] 孵空调 [1] se******* 2019-03-15 19:19 [완료] 15
18617   [韩琳 hanlin*] 你好 [1] yu***** 2019-03-14 20:54 [완료] 16
18616   [赵欣 zhaoxin*] 作文 - 2019.03.15 [1] ki***** 2019-03-14 13:36 [완료] 11
18615   [赵欣 zhaoxin*] 作文 - 2019.03.14 [1] ki***** 2019-03-13 14:15 [완료] 16
18614   [董芹 dongqin] 老师你好 [1] 12**** 2019-03-13 09:14 [완료] 7
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶