MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 


번호 제목 아이디 날짜 조회수
218 무료 강의 신청합니다. wi****** 2008-08-07 18:39 3118
217     신청되셨습니다. ad*** 2008-08-07 20:23 3274
216 무료강의 신청  mi****** 2008-08-07 16:52 14
215     신청되셨습니다.  ad*** 2008-08-07 17:03 13
214 무료 수업 신청합니다.   yu***** 2008-08-07 08:40 32
213     감사합니다 ^^  ad*** 2008-08-07 09:39 22
212 수업관련  ee***** 2008-08-06 22:39 27
211     변경해드렸습니다.  ad*** 2008-08-06 22:59 17
210 코스여 mi******* 2008-08-06 17:29 3526
209     코스안내 ad*** 2008-08-06 17:51 3770
208 입금확인해주세요~  ad*** 2008-08-06 15:11 15
207     확인되었습니다^^  ad*** 2008-08-06 15:11 10
206 무료체험신청합니다.  mo**** 2008-08-05 23:47 25
205     신청되었습니다 ^^  ad*** 2008-08-06 10:34 12
204 20분수업요~  ad*** 2008-08-05 22:06 13
  2761  2762  2763  2764  2765  2766  2767  2768  2769  2770  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶