MY채널씨엔
-내출석부
-교재보기
-스케줄관리
-레벨테스트관리
-주간학습보고서
MY채널씨엔
-1:1 강사게시판
-묻고답하기
-포인트관리
-수업후기
-CCTV
MY채널씨엔
-재수강/결제조회/영수증
-포인트내역
-수강증/출석증 발급
-수업중 자주쓰는 표현
 
 

번호   제목 이름 날짜 진행 조회수
372   过周末 [1] ax**** 2008-11-16 22:19 [완료] 56
371   此外费用,其外费用 [1] bl**** 2008-11-16 13:17 [완료] 45
370   "忧虑”的用法 [1] bl**** 2008-11-16 00:07 [완료] 52
369   老师~~ [2] kn**** 2008-11-14 18:19 [완료] 3803
368   선생님 [1] ad*** 2008-11-14 17:46 [완료] 33
367   11月13日 [1] ax**** 2008-11-14 03:10 [완료] 66
366   我搞错了。。哈哈 [1] he***** 2008-11-13 22:49 [완료] 3654
365   我的手机电源 [1] ta****** 2008-11-13 21:53 [완료] 3652
364   홀드 신청 부탁드립니다 [1] ch****** 2008-11-13 19:08 [완료] 36
363   老师! [1] da***** 2008-11-13 19:08 [완료] 3954
362   谢谢,老师~ [1] kn**** 2008-11-13 17:53 [완료] 3480
361   13일 mp 안열려요 [2] re****** 2008-11-13 16:05 [완료] 3508
360   홀드신청합니다 [2] cu******** 2008-11-13 15:02 [완료] 49
359   11月12日 [1] ax**** 2008-11-13 12:31 [완료] 51
358   孙老师不好意思.... [1] he***** 2008-11-13 00:14 [완료] 53
  1191  1192  1193  1194  1195  1196  1197  1198  1199  1200  
    
 


 
수강신청
레벨테스트
코스안내
중국노래
묻고답하기
전체보기▶